Xestión on line das súas instalacións

Xestione dende un único punto tódalas súas instalacións. A plataforma garda rexistro de tódalas suas instalacións de maneira que sexan accesibles dende calquer dispositivo (PC, tablet, móbil) a través de Internet. Duplique cando sexa preciso a súa instalación tipo e introduza únicamente os datos que sexan precisos.

Deseño do esquema unifilar

A plataforma permite dúas formas de realizar o esquema unifilar: mediante a opción "Deseño" a través da cal xérase de forma automática o esquema unifilar en base a ubicación dos compoñentes nunha matriz, e a opción "Esquema" a través da cal o usuario confecciona o seu propio esquema nunha interface gráfica.

Tramitación telemática

A plataforma intégrase coa plataforma da Consellería de Industria para a alta do boletín e tódolos datos da instalación. .